پرشین وبلاگ لیست وبلاگ های فارسی قالب های وبلاگ پرشین بلاگ
سفید برفی
عکس های من و دوستانم

سلام دوستان من را که میشناسید سفید برفی هستم.

امروز با بقیه رفته بودیم سفر برا همین خیلی خسته شدم.

داستانش این جوری بود . صبح ما با صدای اون ٣ تا فرشته ی مهربون از خواب بیدار شدیم .

بعد دنبال علاادین و جاسمین ، ارلا و فیلیپس ، آریل و همسرش رفتیم. اون ٣ فرشته ی مهربون

هم در راه به ما کمک کردند.

بعد هم  سوار بر قالیچه ی پرنده ی علا ادین شدیم و دنبال سیدرلا و پسر پادشاه و دیو و دلبر هم رفتیم.

اون ٧ کوتوله هم با ما اومدند.

وقتی به جنگل رسیدیم اول  کمی اسب سواری کردیم.

Princess Promenade Art Print

 

بعد کمی با قایق پری دریایی در دریا باز ی کردیم.

The Little Mermaid

 

 

 

 

 

بعد هم دیو دلبر یک عالمه شیرینی و شکلات آوردند.

Belle and the Beast Stand Up

بعدش هم من کمی با ٧کوتوله بازی کردم و جاسمین هم یک نقاشی زیبا از همه کشید.

The Disney Princesses Art Print

Snow White, Two Hearts as One Art Print

٧ کو توله

علاادین و جاسمین

Aladdin and Jasmine Stand Up

اینم خودم و بقیه !!!

Cinderella Art Print

Ariel, Dreams Under the Sea Art Print

Snow White Art Print

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٤/٢ - سحر مهدوی پیام